Niek Hoogenboom

Biografie

Na een werkzaam leven als Directeur Human Resource bij de AKZO in Arnhem is mijn vader,
in oktober 1997 overleden na een kortstondige ziekte, op 57 jaar met vervroegd pensioen gegaan en heeft zich daarna volledig kunnen wijden aan zijn grote passie: het tekenen en schilderen en wel aan de door hemzelf omschreven “wiskunstige en geometrische vlakversieringen”.
Zijn grote voorbeeld is M.C. Escher en de Hongaar V. Vasarely. De mathematische berekeningen zijn gebaseerd op cijfermatige calculaties en reeksen van Pascal en Fibonacci. Ook mozaieken en ornamenten uit Indiase, Moorse, Islamitische en Arabische kunst hebben tot veel inspiratie en voorbeelden geleid.

Niek Hoogenboom, geboren in 1917 te Rotterdam en opgegroeid in Breda, waar hij ook zijn echtgenote heeft leren kennen, stamt uit een zeer kunstzinnige familie en is vroeg begonnen met gouaches, pentekeningen, stillevens en landschappen in olieverf, echter op latere leeftijd is hij overgegaan in een totaal andere richting zoals hierboven omschreven. Samen met zijn broer Jan, voormalig leraar biologie aan het meisjeslyceum in Breda, die zijn eigen biologieboeken schreef en met zeer fraaie pentekeningen illustreerde, heeft hij samen met o.a. de schilder C. Booij na de oorlog mede het culturele leven in deze stad bepaald.

In totaal zijn ruim 350 werken van zijn hand gekomen, waarvan inmiddels meer dan de helft is verkocht. Alle werken zijn of worden voorzien van een aluminium wissellijst, soms ook in goudkleur, afhankelijk van de voorstelling. De maten zijn van 40x40, 60x60 of 100x70 cm of een variatie daarop. Alle werken zijn origineel en aan de achterzijde door de kunstenaar gesigneerd. Het betreffen ook originele schilderijen waar geen duplicaat of litho van is.

In de afgelopen jaren zijn ruim 100 exposities/galerieën van zijn werken gehouden in 7 verschillende landen (Hilton Hotels, Parkhotel, Rotterdam, ‘t Spant te Bussum, Singer te Laren, Kunstgewerbehäuser in Düsseldorf, Mannheim, Schwetzingen, Slot Zeist, Sonsbeek SIAC Museum te Arnhem, ABN-AMRO-vestigingen in Doorwerth, Arnhem en Oosterbeek etc.). De verkochte werken hangen in een 14-tal landen wereldwijd. Tot voor kort liepen er nog enkele kleine galerieën in het westen des lands.

Op dit moment ben ik in onderhandeling met de Heer F. Ligtvoet van het Nederlands Consulaat in New York, dat zich meer en meer wil gaan toeleggen op het promoten van Nederlandse kunst in de Verenigde Staten. Vanuit Lugano is er contact met de Heer Baron Thyssen-Bornemisza, kunstmaecenas, voor een kleine tentoonstelling aldaar in de loop van 2014 en ook op de Kunst-RAI te Amsterdam zijn contacten gelegd voor exposities in Nederland en België. De AKZO heeft de afgelopen jaren een tiental schilderijen van hem gekocht voor de Stichting Kunstcollectie AKZO.

Ook is mijn vader lid geweest van “Ars et Mathesis”, een club van kunstenaars en wetenschappers (o.a. de Heer Bruno Ernst, schrijver, promotor en de man achter Escher) en door de Geldersche Culturele Raad in Arnhem is een verzameling foto’s en dia’s van zijn werk gemaakt voor de Beeldende Kunstdocumentatie. Ook is hij kort lid geweest van de Kunstgroep “Konkreet”. Deze groep tekent en schildert in dezelfde stijl als Niek Hoogenboom en is mede bekend geworden door het verzorgen van 36 covers op CD-hoesjes van de Deutsche Grammophon Gesellschaft klassieke muziekserie en nog steeds in alle muziekzaken verkrijgbaar. Ook ben ik in het bezit van door mijn vader eigenhandig gemaakte notities, waarin hij in het kort per schilderij duidelijk beschrijft hoe hij tot een specifiek werk is gekomen en wat er aan ten grondslag heeft gelegen.

Onlangs zijn er nog enkele tekeningen en schilderijen uit een verzameling opgedoken van pentekeningen en gouaches van kort na de oorlog van onder andere de St. Jan te Den Bosch, Kasteel Bouvigne te Ginneken en de Grote Kerk te Breda van voor de restauratie.

Als zoon heb ik nu de taak op mij genomen voor verdere exposities zorg te dragen en waar mogelijk ook schilderijen voor hem te verkopen, mede gezien de verder stijgende belangstelling. Mocht U interesse hebben voor een expositie en/of koop van zijn werken, ben ik gaarne bereid hierover van gedachten te wisselen. In totaal zijn er nu nog zo’n 160 stuks te koop.
Een prijslijst in Euro’s en USD is ook voorhanden.

Verder ligt het in de bedoeling op korte termijn een catalogus van alle tot nu toe uitgegeven werken te laten samenstellen.