Niek Hoogenboom

Niek Hoogenboom (Rotterdam, 12 april 1917 – Arnhem 15 oktober 1997) is na het van jongs af tekenen in conté, gouaches, pentekeningen en olieverfschilderijen gefascineerd geraakt door de tentoonstelling “Islamathematica” in Rotterdam in 1976, vooral door de Arabische en islamitische ornamentatie en kleurschakeringen.

Geinspireerd door de op wiskundige reken- en cijferreeksen van Pascal en Fibonacci en later door de onmogelijke figuren van de Duitser Hermann Paulsen, de Nederlander M.C. Escher en de kleurenpracht en combinaties van de Hongaar Victor Vasarely, besloot Niek Hoogenboom om een totaal andere richting in te slaan. Het resultaat is een combinatie van alle hierboven

genoemden en kan probleemloos tot een vorm van Pop Art worden genoemd.

Alleen afbeelden wat geordend is, bovendien nog symmetrisch ook, lijkt een saaie compositie op te leveren, echter niet bij Niek Hoogenboom: het omgaan met tektonische of a-tektonische composities levert geen enkel probleem op.

In de natuur doet zich hetzelfde voor, zoals bij zeesterren, kristalstructuren en tevens bestaat er een groot aantal symmetrische moleculen, zoals in de kernfysica. Voeg daaraan toe, dat Niek Hoogenboom zeer bedreven is in het bedenken van getallenreeksen en repeterende figuren, dan worden beeldende elementen zoals punt, vlak, lijn en kleur omgezet in symmetrische abstracties in het platte vlak.

Met kleur weet hij enorm ruimtelijke structuren te suggereren, die veel verder gaan dan een dorre opsomming van regelmatige veelhoeken. Tetraёders, kubussen, octaёders, dodecaёders, icosaёders, twee of meer dimensionale figuren ondergaan in de compositie uiteindelijk ook nog een subjectieve verandering en dat is juist wat het werk van Niek Hoogenboom doet uitstijgen boven het alleen maar abstract zijn.

Waar Vasarely’s werk meestal afstand vraagt, trekt dat van Niek Hoogenboom dichterbij, als een loep waaronder wonderbaarlijke vormen te ontdekken vallen. Hij vindt vreugde in het minutieuze, het exacte, de boeiende kleurstellingen, een vreugde die hij ook aan anderen probeert door te geven.

Door de grote interesse in de Islamitische geschiedenis en kunst heeft Niek Hoogenboom veel schilderijen gemaakt met motieven en kleuren die speciaal op deze kunst zijn gericht, zoals Samarkand turkoois (blauw/groen) en paars, bloemen en tegeltjes. Deze zijn terug te vinden op vele moskeeёn, tempels, gebedshuizen en paleizen in het Midden-Oosten en Zuidwest Aziё.